Thiết bị điện thông minh

Ổ cắm điện thông minh:

- Chức năng điều khiển thiết bị từ xa bằng internet - mạng 3G.

- Lập trình đế độ điều khiển on/off tự động nhiều lần trong ngày.

- Điều khiển thông qua app trên smart phone.

- Tốc độ điều khiển nhanh và chính xác.

Tư vấn bán hàng

Mr. Văn    0916 224439

Skype: Sales-camera


Ms. Diễm 08 6673 3579

Skype: Salas-baoxuan

Bộ phận bảo hành

Mr. Thiện 0946 035 179

Skype: Baohanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Phone: 08 6269 3579

Skype:  hotrokythuat