Chuyên sửa chữa đầu ghi hình camera lõi ngôn ngữ

Sửa chữa đầu ghi hình camera app vemeyesupper.

- Đầu ghi hình bị lõi treo logo.

- Đầu ghi hình camera lõi tự động trở về mặc định.

- Đầu ghi hình camera lõi cài đặt.

- Đầu ghi hình camera lõi ngôn ngữ, tiến trung quốc.

- Đầu ghi hình camera lõi software.

=> Những lõi này rất phổ biến hiện nay và cách khắc phục là chép lại room 25Q64 hoặc 25Q128.