Bộ KIT camera AHD 1080P

Bộ KIT camera AHD 1080P

Bộ KIT camera AHD 1080P

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bộ kit camera AHD-5601F -20%

Bộ kit camera AHD-5601F

Tính năng cơ bản:     - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn..

4.940.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ Trước thuế: 3.950.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5602F -20%

Bộ kit camera AHD-5602F

BỘ KIT CAMERA AHD-5602FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

6.600.000 VNĐ 5.300.000 VNĐ Trước thuế: 5.300.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5603F -20%

Bộ kit camera AHD-5603F

BỘ KIT CAMERA AHD-5603FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

8.300.000 VNĐ 6.600.000 VNĐ Trước thuế: 6.600.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5604F -20%

Bộ kit camera AHD-5604F

BỘ KIT CAMERA AHD-5604FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

9.970.000 VNĐ 7.980.000 VNĐ Trước thuế: 7.980.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5605F -20%

Bộ kit camera AHD-5605F

BỘ KIT CAMERA AHD-5605FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

12.200.000 VNĐ 9.760.000 VNĐ Trước thuế: 9.760.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5606F -20%

Bộ kit camera AHD-5606F

BỘ KIT CAMERA AHD-5606FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

13.870.000 VNĐ 11.100.000 VNĐ Trước thuế: 11.100.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5607F -20%

Bộ kit camera AHD-5607F

BỘ KIT CAMERA AHD-5607FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

15.500.000 VNĐ 12.450.000 VNĐ Trước thuế: 12.450.000 VNĐ

Bộ kit camera AHD-5608F -20%

Bộ kit camera AHD-5608F

BỘ KIT CAMERA AHD-5608FTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sát hộ gia đình, văn ..

17.200.000 VNĐ 13.780.000 VNĐ Trước thuế: 13.780.000 VNĐ

Tư vấn bán hàng

Mr. Văn    0916 224439

Skype: Sales-camera


Ms. Diễm 08 6673 3579

Skype: Salas-baoxuan

Bộ phận bảo hành

Mr. Thiện 0946 035 179

Skype: Baohanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Phone: 08 6269 3579

Skype:  hotrokythuat