Trọn gói camera IP 1.0MP

Trọn gói camera IP 1.0MP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Trọn gói 05 camera IP-1005D -17%

Trọn gói 05 camera IP-1005D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5 CAMERA HD IP-1005DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sá..

8.300.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ Trước thuế: 6.900.000 VNĐ

Trọn gói 06 camera IP-1006D -17%

Trọn gói 06 camera IP-1006D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 6 CAMERA HD IP-1006DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sá..

9.300.000 VNĐ 7.700.000 VNĐ Trước thuế: 7.700.000 VNĐ

Trọn gói 07 camera IP-1007D -17%

Trọn gói 07 camera IP-1007D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 7 CAMERA HD IP-1007DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sá..

10.200.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ Trước thuế: 8.500.000 VNĐ

Trọn gói 08 camera IP-1008D -17%

Trọn gói 08 camera IP-1008D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 8 CAMERA HD IP-1008DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sá..

11.100.000 VNĐ 9.200.000 VNĐ Trước thuế: 9.200.000 VNĐ

Trọn gói 09 camera IP-1009D -17%

Trọn gói 09 camera IP-1009D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 9 CAMERA HD IP-1009DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan sá..

14.400.000 VNĐ 12.000.000 VNĐ Trước thuế: 12.000.000 VNĐ

Trọn gói 10 camera IP-1010D -17%

Trọn gói 10 camera IP-1010D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 10 CAMERA HD IP-1010DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

15.400.000 VNĐ 12.800.000 VNĐ Trước thuế: 12.800.000 VNĐ

Trọn gói 11 camera IP-1011D -17%

Trọn gói 11 camera IP-1011D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 11 CAMERA HD IP-1011DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

16.300.000 VNĐ 13.600.000 VNĐ Trước thuế: 13.600.000 VNĐ

Trọn gói 12 camera IP-1012D -17%

Trọn gói 12 camera IP-1012D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 12 CAMERA HD IP-1012DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

17.300.000 VNĐ 14.400.000 VNĐ Trước thuế: 14.400.000 VNĐ

Trọn gói 13 camera IP-1013D -17%

Trọn gói 13 camera IP-1013D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 13 CAMERA HD IP-1013D Tính năng cơ bản:  - Hệ thống camera thích hợ..

18.300.000 VNĐ 15.200.000 VNĐ Trước thuế: 15.200.000 VNĐ

Trọn gói 14 camera IP-1014D -17%

Trọn gói 14 camera IP-1014D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 14 CAMERA HD IP-1014DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

19.200.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ Trước thuế: 16.000.000 VNĐ

Trọn gói 15 camera IP-1015D -17%

Trọn gói 15 camera IP-1015D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 15 CAMERA HD IP-1015DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

20.160.000 VNĐ 16.800.000 VNĐ Trước thuế: 16.800.000 VNĐ

Trọn gói 16 camera IP-1016D -17%

Trọn gói 16 camera IP-1016D

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 16 CAMERA HD IP-1016DTính năng cơ bản: - Hệ thống camera thích hợp quan s..

21.100.000 VNĐ 17.600.000 VNĐ Trước thuế: 17.600.000 VNĐ

Tư vấn bán hàng

Mr. Văn    0916 224439

Skype: Sales-camera


Ms. Diễm 08 6673 3579

Skype: Salas-baoxuan

Bộ phận bảo hành

Mr. Thiện 0946 035 179

Skype: Baohanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Phone: 08 6269 3579

Skype:  hotrokythuat